Κατασκευή Portals

Σημαντικό για κάθε επιχείρηση είναι η διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της.

Η Northnet αναλαμβάνει την δημιουργία ειδικών Portal, με βάση τις ανάγκες σας. Κάθε Portal είναι κατασκευασμένο λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας και προσαρμόζεται πλήρως στις απαιτήσεις σας.

Τα Portal μπορούν να είναι B2B και B2C εφαρμογές με online σύνδεση με το ERP της εταιρείας, για μία αυτόματη επικοινωνία

Business2Business

Κατασκευάζουμε ειδικά Portal προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες