Κατασκευή Portals

Σημαντικό για κάθε επιχείρηση είναι η διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες τους.

Η Northnet αναλαμβάνει την δημιουργία ειδικών Portal, με βάση τις ανάγκες σας. Κάθε Portal είναι κατασκευασμένο λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας και προσαρμόζεται πλήρως στις απαιτήσεις σας.

Τα Portal μπορούν να είναι B2B και B2C εφαρμογές με online σύνδεση με το ERP της εταιρείας, για μία αυτόματη επικοινωνία.

Τι είναι

b2b, b2c, portal, Κατασκευή, Portal development

Το B2B (Business-to-Business) περιγράφει τις συναλλαγές μεταξύ δύο επιχειρήσεων ή εταιρειών. Δηλαδή, το B2B αναφέρεται σε καταναλωτικά αγαθά ή υπηρεσίες που πωλούνται από μια εταιρεία σε μια άλλη εταιρεία, αντί να πωλούνται απευθείας στους καταναλωτές.

Το B2C (Business-to-Consumer) είναι η σχέση μεταξύ μιας επιχείρησης και των τελικών καταναλωτών. Αναφέρεται σε καταναλωτικά αγαθά ή υπηρεσίες που πωλούνται από μια επιχείρηση απευθείας στους καταναλωτές.

Αυτόματη σύνδεση με ERP

erp, b2b, b2c, portal, Κατασκευή, Portal development

Η NorthNet αυτοματοποιεί τις διαδικασίες της επιχείρησής σας, συνδέοντας τα B2B και B2C Portals σας με το ERP της επιχείρησής σας.

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνουμε τη μείωση στις εργατοώρες και τον εκμηδενισμό του ανθρώπινου παράγοντα.

erp, b2b, b2c, portal, Κατασκευή, Portal development

Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες σας

b2b, b2c, portal, Κατασκευή, Portal development

Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες σας

Η NorthNet αναγνωρίζει τις ανάγκες του κάθε πελάτη και στοχεύει στην δημιουργία Portals κατάλληλα προς την κάθε επιχείρηση.

Μερικά από τα Project μας

b2b, promex, portal

Promex Portals

Για την εταιρεία αγροτικών εξαρτημάτων Promex δημιουργήθηκαν ειδικά Β2Β και B2C Portals για την αυτόματη συλλογή παραγγελιών.

b2b, portal, makotex, asos

MyMakotex

Για την εταιρεία παραγωγής ετικετών Makotex κατασκευάστηκε B2B Portal για την διευκόλυνση αιτήματος τιμής.

b2c, portal, la maison, eshop

La Maison eshop

Για την εταιρεία La Maison κατασκευάστηκε e-shop B2C πώλησης χαλιών το οποίο επικοινωνεί με το ERP (Galaxy της Singular Logic).

b2c, eshop, portal, tzikas

Τζήκας Carpets eshop

Για την εταιρεία Τζήκας Carpets κατασκευάστηκε e-shop B2C.

makotex, logomania, b2b, portal

Makotex Logomania

Για την εταιρεία παραγωγής ετικετών Makotex κατασκευάστηκε B2B Portal για την γρήγορη παραγγελία ετικετών.

alati, b2b, portal,

Αλάτι Δαδακαρίδη B2B

Για την εταιρεία άλατος Αλάτι Δαδακαρίδη κατασκευάστηκε B2B Portal για την εύκολη παραγγελία άλατος.

b2c, eshop, tzikas, portal

Τζήκας Carpets B2B

Για την εταιρεία Τζήκας Carpets κατασκευάστηκε B2B Portal για την γρήγορη παραγγελία χαλιών από επιχειρήσεις.

b2b, portal, makotex, asos

Makotex ASOS-LIPSY Portal

Για την εταιρεία παραγωγής ετικετών Makotex κατασκευάστηκε B2B Portal για την παραγγελία ετικετών ASOS.

b2b, promex, portal

Promex Portals

Για την εταιρεία αγροτικών εξαρτημάτων Promex δημιουργήθηκαν ειδικά Β2Β και B2C Portals για την αυτόματη συλλογή παραγγελιών.

b2b, portal, makotex, asos

Makotex Portals

Για την εταιρεία παραγωγής ετικετών Makotex κατασκευάστηκαν 3 B2B Portal για την διευκόλυνση αιτήματος τιμής και τη γρήγορη παραγγελία ετικετών, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

alati, b2b, portal,

Αλάτι Δαδακαρίδη B2B

Για την εταιρεία άλατος Αλάτι Δαδακαρίδη κατασκευάστηκε B2B Portal για την εύκολη παραγγελία άλατος.

b2c, eshop, portal, tzikas

Τζήκας Carpets eshop

Για την εταιρεία Τζήκας Carpets κατασκευάστηκε e-shop B2C.

Κατασκευάζουμε ειδικά Portal προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες