Τι είναι ERP (Enterprise Resource Planning)

erp

Τι είναι το ERP

Το ERP (Enterprise Resource Planning) είναι ένα σύστημα λογισμικού που σχεδιάζεται για να βοηθά στη διαχείριση και τον συντονισμό όλων των διαδικασιών και των πόρων μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνει μια σειρά ενσωματωμένων εφαρμογών λογισμικού που καλύπτουν λειτουργίες όπως οικονομικά, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση αποθήκης, διαχείριση παραγωγής και εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο σκοπός του ERP είναι να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να βελτιώσει την απόδοση της επιχείρησης σε όλους τους τομείς. Συνήθως χρησιμοποιείται από μεγάλες επιχειρήσεις με πολλαπλά τμήματα και περίπλοκες διαδικασίες, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε μέγεθος επιχείρησης.

Τα συστήματα ERP διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

 • Εμπορικές και Οικονομικές εφαρμογές
 • Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες (CRM)
 • Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας (HRM)
 • Συστήματα διαχείρισης Retail Πωλήσεων
 • Συστήματα Business Intelligence (BI).

Πως λειτουργεί

Το ERP λειτουργεί μέσω λογισμικού, το οποίο είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές των χρηστών του. Το λογισμικό συνδέεται με την κεντρική βάση δεδομένων του ERP και επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν, να επεξεργάζονται και να αναζητούν πληροφορίες στη βάση δεδομένων. Το λογισμικό επίσης παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης των διαδικασιών της επιχείρησης και τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης.

Η καλύτερη λειτουργία του επιτυγχάνεται με τον συντονισμό της ροής των πληροφοριών και των διαδικασιών μεταξύ των διαφόρων τμημάτων μιας επιχείρησης. Κάθε τμήμα δημιουργεί και ενημερώνει πληροφορίες σχετικά με τις δικές του δραστηριότητες, και αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλα τα άλλα τμήματα.

Έτσι, δημιουργείται μια κεντρική βάση δεδομένων για όλα τα δεδομένα της επιχείρησης. Αυτή η βάση δεδομένων είναι προσβάσιμη από όλους τους χρήστες του, και καταγράφει πληροφορίες για τα προϊόντα, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους υπαλλήλους, τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και άλλα στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση.

Επίσης, αυτοματοποιεί πολλές διαδικασίες, όπως η εκτέλεση παραγγελιών, η εκτέλεση πληρωμών και η διαχείριση του αποθέματος, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών των διαδικασιών.

Πλεονεκτήματα

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης ενός συστήματος σχεδιασμού πόρων επιχειρήσεων (ERP) είναι τα εξής:

 1. Ολοκληρωμένη άποψη: Με τη χρήση του, μπορείτε να έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη της επιχείρησής σας. Μπορείτε να δείτε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησής σας από μια κεντρική τοποθεσία.
 2. Βελτιωμένη απόδοση: Οι εφαρμογές ERP βελτιώνουν την απόδοση της επιχείρησης σας. Μπορείτε να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για τις διαδικασίες, να αυξήσετε την παραγωγικότητα και να μειώσετε τα σφάλματα.
 3. Βελτιωμένη διαχείριση αποθεμάτων: Μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικότερα τα αποθέματά σας, καθώς μπορείτε να τα παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο και να κάνετε προβλέψεις για τις μελλοντικές ανάγκες σας.
 4. Βελτιωμένοι διαδικασίες λογιστικής: Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε πολλές λογιστικές διαδικασίες, όπως η εκτέλεση λογιστικών καταχωρήσεων, η καταγραφή των πωλήσεων και η διαχείριση των λογαριασμών πελατών και προμηθευτών.
 5. Βελτιωμένη επικοινωνία: Το ERP μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησής σας, καθώς κάθε τμήμα μπορεί να ανατρέξει στις ίδιες πληροφορίες και δεδομένα.
 6. Βελτιωμένη λήψη αποφάσεων: Με το ERP, μπορείτε να λαμβάνετε πιο ενημερωμένες αποφάσεις, καθώς μπορείτε να παρακολουθείτε την απόδοση της επιχείρησής σας και να αναλύετε τα δεδομένα σας για να λάβετε στρατηγικές αποφάσεις.

Συνολικά, η χρήση του συστήματος αυτού μπορεί να βελτιώσει την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησής σας, μειώνοντας τα σφάλματα και την κατανάλωση χρόνου σε διάφορες διαδικασίες. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην απλοποίηση της διαχείρισης της αποθήκης και της διανομής, καθώς και στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών σας.

erp, Πλεονεκτήματα

Τι περιλαμβάνει ένα σύστημα ERP

Ουσιαστικά, ένα ολοκληρωμένο σύστημα ERP, απαρτίζεται από επιμέρους ενσωματωμένες εφαρμογές, οι οποίες είναι γνωστές και ως modules. Αυτές οι εφαρμογές αξιοποιούνται, προκειμένου μια επιχείρηση να συγκεντρώνει, να αποθηκεύει, να διαχειρίζεται και να αναλύει δεδομένα για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιεί.

Ορισμένες από τις επιμέρους ενσωματωμένες εφαρμογές (modules) ενός συστήματος ERP είναι:

 • Εμπορική Διαχείριση
 • Οικονομική Διαχείριση
 • Γενική Λογιστική
 • Διαχείριση Παγίων
 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
 • Διαχείριση Διανομής
 • Διαχείριση Εφοδιασμού
 • Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM)
 • Διαχείριση Λιανικής Πώλησης
 • Προϊοντικός Σχεδιασμός
 • Διαχείριση Παραγωγής
 • Διαχείριση Υπηρεσιών
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Πωλήσεις