Ανάπτυξη
Software

Η Northnet αναλαμβάνει έργα και ειδικές λύσεις.

Εφαρμόζοντας λύσεις τεχνολογικά πρωτοπόρες δραστηριοποιούμενοι σε εξαιρετικά εξειδικευμένους τομείς αλλά και εξειδικευμένες τεχνολογίες όπως smart cards,  παραγωγικές καταμετρήσεις, ειδικές custom αναλύσεις αλλά και διαδικασίές (batch ή  online), PDAs, Barcodes κ.α.

Δείγμα από μερικά προγράμματα σας παραθέτουμε παρακάτω.

Το Meat Control είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να διαμορφώνουν σε πραγματικό χρόνο, όλες τις πληροφορίες της παραγωγής από ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Το Meat Control προσαρμόζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κάθε εταιρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες.

Κύρια Χαρακτηριστικά.

Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης, παραγγελίες, απογραφές, παραλαβές, Εισπράξεις, παρακολούθηση πελατών  κ.α. επιπλέον παρέχει online πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη π.χ. τρέχων υπόλοιπο, καρτέλα πελάτη κ.α.

Έχει αναπτυχθεί ώστε να είναι συμβατό με τα περισσότερα ERP συστήματα της αγοράς, (SEN Singular Enterprice, Galaxy, Pylon της Epsilon Net και SoftOne).

Το σύστημα μπορεί και δέχεται κινήσεις είτε υπάρχει σύνδεση με το internet είτε όχι, δίνει το δικαίωμα συγχρονισμού όταν ο πωλητής επιστρέψει στην έδρα της επιχείρησης ή από οποιοδήποτε σημείο έχει internet.

Καλύπτει πλήρως το κύκλωμα των εισπράξεων, που καταχωρούνται και αυτές αυτόματα στο ERP, και δημιουργεί απόδοση ταμείου κατά πωλητή. Επίσης  μπορεί παραμετρικά να ενημερώνει για οποιαδήποτε  κίνηση γίνεται με email τον πελάτη της επιχείρησης ή και τα στελέχη της επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες