Η Εταιρία

Η Northnet τμήμα της Οργανωτικής Computers A.E., δημιουργήθηκε το 1999 με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε θέματα Internet και web λύσεων . Συνεχίζοντας και αναπτύσσοντας καινούριους τομείς και δραστηριότητες στο διαδύκτιο. Η NorthNet κατασκευάζει ιστοσελίδες (Web Design), Portal (Web Developing) καθώς και Custom προγράμματα (Ανάπτυξη Software). Από το 1999 αναπτύσσει και παράγει ειδικό Software, για τις περιπτώσεις όπου τα πακέτα της αγοράς δεν καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Η Οργανωτική Computers από το 2005 στεγάζεται στις σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Στ.Δραγουμάνου 10 και απασχολεί 15 άτομα.