Η Εταιρεία

Η Northnet αποτελεί τμήμα της Οργανωτικής Computers A.E., δημιουργήθηκε το 1999 με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε web θέματα και software. 

Στόχος της εταιρείας είναι η κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των επιχειρήσεων που προκύπτουν από τις συνεχείς αλλαγές της αγοράς. 

Μέσα από συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη είμαστε εδώ για να σας παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία και τις καλύτερες τεχνολογικές λύσεις ώστε να προωθήσετε και αναπτύξετε την επιχείρησή σας.

Τομείς εξειδίκευσης της NorthNet είναι η κατασκευή

Από το 1999 αναπτύσσει και παράγει ειδικό Software, για τις περιπτώσεις όπου τα πακέτα της αγοράς δεν καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Καλύπτουμε κάθε επιχειρησιακή απαίτηση ανεξαρτήτως του τομέα δραστηριότητας σας.