Εγκατάσταση του Business Mobile WMS στην Stancolac

Η NorthNet ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του προγράμματος της Business Mobile WMS, στην εταιρεία εμπορίας χρωμάτων και εργαλείων Stancolac.

To Business Mobile WMS αποτελεί μία πλατφόρμα λογισμικού που στοχεύει στην καλύτερη οργάνωση της αποθήκης σας.

Η κάθε κίνηση που πραγματοποιείται στην αποθήκη σας καταγράφεται, ώστε να γνωρίζεται ανά πάσα στιγμή την τοποθεσία, το είδος και την ποσότητα του κάθε προϊόντος.