Εγκατάσταση του Business Mobile στην Μπέλλης Α.Β.Ε.Ε.

Η NorthNet πραγματοποίησε την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση του προγράμματος Business Mobile, για την εταιρεία επεξεργασίας και πώλησης προϊόντων κρέατος Μπέλλης Α.Β.Ε.Ε.

Για πάνω από 2 δεκαετίες η οικογένεια Μπέλλης επιμένει στην παράδοση επιλέγοντας την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, από την παραγωγή εώς την κατανάλωση τους. 

Η ποιότητα των προϊόντων οδηγεί στην διανομή τους  σε όλη την Βόρεια και Νότια Ελλάδα, και πολλά νησιά της χώρας μας, ενώ σημαντικές είναι και οι συνεργασίες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [1]

Με την εγκατάσταση του Business Mobile, κατέστη δυνατή η καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των αποθεμάτων της εταιρείας και μείωση του ανθρώπινου λάθους.