Εγκατάσταση του Business Mobile στην Μπέλλης Α.Β.Ε.Ε.

Η NorthNet πραγματοποίησε την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση του προγράμματος Business Mobile, για την εταιρεία επεξεργασίας και πώλησης προϊόντων κρέατος Μπέλλης Α.Β.Ε.Ε.

Το Business Mobile είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή λογισμικού, η οποία απευθύνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Αποτελεί τη λύση στα προβλήματα των επιχειρήσεων καθώς χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα και λειτουργεί ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας.