Εγκατάσταση του Business Mobile στην Total Market

Η NorthNet ολοκλήρωσε με επιτυχία την παραμετροποίηση και εγκατάσταση του προγράμματος Business Mobile, για την αλυσίδα supermarket Total Market.

Η εγκατάσταση του προγράμματος έγινε σε 7 καταστήματα στην Φλώρινα και στη Κοζάνη με τη βοήθεια της Οργανωτικής Computers A.E..

Το Business Mobile είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή λογισμικού, η οποία απευθύνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Αποτελεί τη λύση στα προβλήματα των επιχειρήσεων καθώς χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα και λειτουργεί ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας.